Consultoria i assessorament en Govern de les Tecnologies de la Informació (TI)

Servei dirigit a la formació i assessorament per entendre com governar les Tecnologies de la Informació compatibles amb els estàndards internacionals. 

Les Tecnologies de la Informació (TI) s'han convertit en l'actiu empresarial que més ha contribuït al desenvolupament i eficiència dels processos de negoci i les organitzacions. No obstant això també és l'actiu que menys demostra què pot aportar el negoci en termes de valor i d'alineament estratègic empresarial. Es necessita assessorament per entendre com governar les TI des del consell d'adreça o administració a través de marcs de treball compatibles amb els estàndards internacionals.

És necessària una alta especialització en la formació sobre les diferències entre la gestió de les TI i la seva governança. Les empreses públiques o privades es poden beneficiar de fins a un 20% de ROA si governen efectivament les seves Ti.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats