2009 Procediment adaptatiu per optimitzar un sistema multiportadora

      

Actualment les xarxes sense fils s'han convertit en una part fonamental de les telecomunicacions, que s'estenen més enllà dels entorns tradicionals, com oficines i habitatges, per arribar fins a espais públics com aeroports, centres comercials o places. La gran variabilitat d'entorns, junt amb les elevades expectatives en termes de fiabilitat, baix consum i elevat rendiment, requereix mecanismes que permetin una explotació òptima de les característiques del medi.

Descripció

En resposta a aquesta necessitat, els investigadors del grup de Telecomunicacions de la Universitat de les Illes Balears han descobert un mecanisme simple per aconseguir l'adaptació automàtica d'un sistema sense fils en funció de les característiques instantànies de l'entorn de propagació. El principal avantatge d'aquest mecanisme és la reducció de la càrrega computacional, ja que evita interferències innecessàries i així s'aconsegueixen prestacions màximes. És compatible amb els estàndards existents i permet augmentar la velocitat de transmissió de dades i alhora disminuir la taxa d'error i el consum d'energia.

Principals avantatges

  • Reconeix les característiques de l'entorn i s'hi adapta automàticament
  • Redueix la càrrega computacional
  • Evita interferències que podrien augmentar la taxa d'error
  • Permet màxim rendiment per als dispositius connectats a la xarxa

Innovacions

Existeixen diferents mecanismes d'adaptació de sistemes multiportadors, però no n'hi ha cap que exploti la diversitat freqüencial del medi de propagació de manera dinàmica i adaptativa. Aquest procediment assegura l'estalvi d'energia en els dispositius que funcionen amb bateries i és compatible amb els estàndards existents.

Estat actual

S'han dut a terme simulacions per ordinador del funcionament d'aquest procediment. Aquest procediment és aplicable en l'optimització de tots els sistemes multiportadors, que ho conformen la majoria de sistemes i també es pot aplicar a xarxes de sensors, atesa la necessitat de baix consum d'energia. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats