Síntesi a escala de laboratori de sòlids porosos i avaluació de la seva aplicabilitat per a l’extracció de contaminants ambientals

Preparació i realització d'estudis estructurals, morfològics i texturals (porositat), així com de les propietats de superfície, de diferents materials sòlids

Preparació de materials, principalment sòlids porosos com per exemple zeolites, òxids simples i mixtos, sílices mesoporoses i xarxes metal·loorgàniques (metal organic frameworks, MOF). Gràcies a la seva elevada superfície específica i alta porositat, així com a la gran varietat quant a composició química i textura porosa, aquests materials s'han convertit en composts de gran interès amb aplicacions en camps molt diferents com, per exemple, l'adsorció i separació de gasos, en catàlisi, com a sensors químics, per a l’extracció de contaminants ambientals o per a l’alliberament controlat de fàrmacs, entre d’altres.

El laboratori de Química de la UIB també disposa de l’equipament cientificotècnic necessari per a la realització d’estudis estructurals, morfològics i texturals (superfície específica i porositat) d’aquest i altres tipus de sòlids, així com de les seves propietats de superfície.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats