Estudi de càlculs renals

Realització d'estudis de càlculs renals (pedres del ronyó) que suposen un anàlisi morfocomposicional, que permet establir les possibles causes que han induït la seva formació i alhora donar una orientació clínica-terapèutica genèrica.

La litiasi urinària és una patologia que es caracteritza per la formació de càlculs a l'interior dels ronyons o de les vies urinàries a partir de la cristal·lització de substàncies que són presents de manera normal en l'orina, com ara el calci, el fosfat, l'oxalat o les purines. A més de provocar episodis molt dolorosos, les possibles repeticions de nous càlculs (70% dels casos) poden conduir a estats de gravetat. La prevalença de la litiasi renal s'ha incrementat de manera notable els darrers anys essent superior al 14% a les Illes Balears. Aquest fet i la seva elevada recurrència fan de la litiasi renal un problema sanitari de primer ordre, tant pel consum de recursos sanitaris com per les repercussions personals i sociolaborals que provoca.

El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la UIB disposa d'un equip multidisciplinari expert en l'estudi de càlculs renals la finalitat del qual és aportar al metge de família o a l'especialista noves dades que l'ajudin a establir el diagnòstic i les pautes terapèutiques del malalt de litiasi. L'informe que s'elabora a partir de l'estudi del càlcul urinari inclou:

  • La composició i l'estructura del càlcul
  • Les possibles causes que han induït a la seva formació
  • Una orientació clínica i terapèutica genèrica.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

foto pH

El pH de l'orina resulta clau per diagnosticar i tractar de manera correcta la litiasi renal en més del 80 per cent dels casos, i per això és necessari que els pacients afectats per aquesta patologia facin un seguiment regular dels nivells de pH urinari. El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears i el Grup de Transductors Químics del CSIC han desenvolupat un dispositiu que disposa d'una avançada tecnologia de microsensors que permet que els pacients de litiasi renal puguin monitoritzar el pH urinari de manera ràpida, senzilla i eficaç. A partir de dues patents de la UIB i del CSIC, l'empresa Devicare ha fabricat el dispositiu mèdic Lit-Control pH Meter, que actualment ja es distribueix a 17 països. El Laboratori d'Investigació en Litiasis Renal i Devicare han desenvolupat i patentat endemés dos nous productes (complements de la dieta) per poder ajustar el pH urinari quant aquest està fora dels valors recomanats.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats