Catàleg de serveis i tecnologies de la UIB Etiqueta: Antioxidants

La Universitat de les Illes Balears ofereix a les empreses i institucions del seu entorn una sèrie de tecnologies i serveis especialitzats orientats a la resolució de problemàtiques i necessitats de R+D+I, els quals han estat generats a partir del coneixement i l'experiència de la seva activitat investigadora. Es tracta de serveis lligats a l'enginyeria, la consultoria especialitzada i l'assistència tècnica, així com també a patents i altres desenvolupaments concrets amb aplicació pràctica al sector productiu.

  • Estudi de càlculs renals

    Realització d'estudis de càlculs renals (pedres del ronyó) que suposen un anàlisi morfocomposicional, que permet establir les possibles causes que han induït la seva formació i alhora donar una orientació clínica-terapèutica genèrica.