2014 Mètode de comparació i identificació de compostos moleculars

Mètode capaç d'aïllar i comparar geomètricament els nuclis de compostos moleculars segons la seva polaritat.

La present invenció s'emmarca en el camp de la quimioinformàtica. Es refereix a l'ús de metodologies de comparació molecular basades en la seva estructura físico-química, orientades a la recerca en bases de dades moleculars.

Descripció

L'objecte d'invenció és desenvolupar un nou mètode de comparació de compostos moleculars, mitjançant la identificació d'estructures moleculars tridimensionals amb més polaritat i la seva comparació, partint de la base que aquestes estructures donaran lloc a les possibles regions d'interacció amb altres molècules.

Principals avantatges

  • Mètode d'identificació de fàrmacs que comprèn una fase de comparació molecular
  • Comprèn mitjos físics de hardware i, opcionalment, software programats per executar un o més dels mètodes descrits

Aspectes innovadors

  • Capacitat d'aïllar els nuclis de les molècules amb més polaritat
  • Capacitat de comparar geomètricament les parts més actives
  • Estimació de la dimensió dels seus nuclis

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats