Divulgació de manuscrits produïts a les Illes Balears

Donar visibilitat als textos d'autors catalans i contribuir al foment de la cultura

La impremta va ser un invent revolucionari que va permetre reproduir els manuscrits de forma més ràpida, abaratir-ne els costs i facilitar-ne la difusió. No obstant això, aquesta invenció va suposar que cultures amb llengües minoritàries hi tinguessin un accés limitat i, per tant, els manuscrits en aquestes llengües no es propagassin amb aquest nou sistema de reproducció i quedassin oblidats per a la societat. Les Illes Balears, juntament amb la resta de territoris de parla catalana, són un d'aquests casos. Això suposà que la producció escrita en català disminuís qualitativament i entràs en un període de decadència.

La Universitat té un grup de recerca el principal objectiu del qual és donar visibilitat a la producció de manuscrits catalans redactats que quedaren arraconats. Per això s’encarrega d’elaborar-ne un inventari i descriure i editar els manuscrits inèdits de l’època, per tal de preservar i conservar la cultura catalana.

La nostra experiència

Manuscrit

La Universitat de les Illes Balears, juntament amb la Universitat de Barcelona, ha iniciat la publicació del Repertori de manuscrits catalans, dividit en sis volums. Una iniciativa que pretén confeccionar un catàleg de manuscrits produïts al territori de parla catalana durant els segles de la primera edat moderna (1470-1620).

El material que s'hi inclou procedeix de diversos camps de la història de la cultura catalana: ciència, dret, ensenyament, espiritualitat, filosofia, teologia, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats