2009 Col.diesis. El color es transforma en so

La Universitat ha desenvolupat un dispositiu en forma de braçalet capaç de transformar el color en so: un sensor localitzat al dit de l'usuari, identifica els colors i els restitueix a la percepció a través de notes musicals.

Col.diesis

El projecte suposa un viatge a través del món dels qui no hi poden veure, per poder entendre'n els problemes, la psicologia i les emocions. És una exploració de la infinita gamma de colors que ells no han pogut veure mai o que han perdut la possibilitat de veure. L'aprenentatge del concepte sinestèsia com a enllaç entre color i so constitueix el punt de partida del projecte. El dispositiu en forma de braçalet que s'ha desenvolupat permet transformar els colors en sons.

Descripció

El producte consisteix en un dispositiu de detecció, identificació i conversió a so de colors d'una superfície, que permet recollir informació de llum i convertir-la a informació de so de manera que maximitza la velocitat de subministrament d'informació a l'usuari, especialment, a persones amb problemes de visió, adaptant-la a la capacitat d'aquest per assimilar informació de so.

Aplicacions

  • Sistemes de realitat virtual i interfícies d'usuaris multimodals
  • Col·laboració didàctica per a usuaris discapacitats
  • Rehabilitació
  • Incorporació de la tecnologia a productes ja existents

Cooperació desitjada

El grup de recerca té interès a establir:

  • Acords de col·laboració amb empreses per a la fabricació del dispositiu que transforma els colors en sons
  • Posterior comercialització del producte en el mercat 

Aspectes relacionats amb l'estat de desenvolupament

COL.diesis es troba actualment en la seva etapa final. S'han desenvolupat distints prototips per aconseguir la realització d'una representació per veure com funcionarà el dispositiu final. A més, s'han fet proves i estudis per crear un conjunt de melodies que expressaran la psicologia del color i se n'han comprovat els resultats amb nins de distintes edats i amb diferents necessitats especials. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats