Espai Valida Convocatòries per a PDI/PAS

espai-valida-cat

CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA VALIDA 2023: PLANS DE VALORITZACIÓ I MADURACIÓ DE PROJECTES AMB MENTORIA

Objectiu: donar suport als projectes seleccionats en la definició d'un pla de valorització i comercialització amb l'objectiu de facilitar la transformació del resultat de recerca en productes i serveis amb valor al mercat, així com finançar activitats orientades a reduir el risc del projecte en el seu procés de transferència, ajudant-los a avançar en el seu nivell de maduresa i temps d’arribada al mercat.

Destinataris: personal docent i investigador (PDI) de qualsevol àrea de coneixement, o bé personal d'administració i serveis (PAS) amb vinculació permanent -de forma estatutària o contractual, amb la UIB.

Termini de presentació de propostes: fins al 15 de març de 2023.

SOL·LICITUD

Convocatòria anterior

Personal investigador beneficiari Resolució de maduracions mitjançant proves de concepte 2022