Convit públic a la participació de les empreses en la Càtedra d’Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears

Es convida a totes les empreses de les Illes Balears relacionades amb la temàtica de la càtedra, a presentar una expressió d'interès a la UIB, per a la creació d'una Càtedra d’Intel·ligència Artificial

A través de la convocatòria d'ajuts Càtedres ENIA es pretén finançar, amb fons Next Generation EU, amb càrrec a la reforma 1 del component 16 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la creació de càtedres universitat-empresa a IA, en el període 2023-2026, l'activitat de les quals estigui centrada en la investigació, la difusió i la formació en diferents àrees d'aplicació de la IA. El finançament es concedirà de manera anticipada per a un marc trianual, moment a partir del qual la càtedra s'haurà de sostenir de manera autònoma, amb l'obligació de funcionar almenys un quart any amb finançament propi (*).

Requisits que han de complir les empreses interessades

  1. Ser una entitat que tingui activitat econòmica en un sector relacionat amb l'àrea temàtica de la càtedra, havent de presentar una relació de treballs i serveis que acreditin aquest requisit.
  2. Col·laborar amb la universitat beneficiària i la resta d'entitats integrants de la càtedra en el foment de la col·laboració universitat-empresa, que resultin en l'aplicació de resultats de recerca a productes o serveis de valor afegit dins del teixit industrial espanyol.
  3. Posar al servei de la càtedra el coneixement de l'àrea de mercat on aplicar els resultats de recerca, així com els mitjans tècnics i de personal, si escau, que siguin necessaris per assegurar una transferència de coneixement efectiva dins la càtedra .
  4. Aquelles que, si escau, estableixin les convocatòries.

Per això, si és del vostre interès, us convidem a enviar la vostra proposta de participació en el període 2023-2026 (quatre anys), que contingui una declaració de compliment dels requisits enunciats (a, b, c, d), abans de dia 10 de febrer. indicant, a més, el següent:

  1. Denominació de l'empresa
  2. Domicili social de l’empresa i núm. de CIF
  3. Nom del representant legal de l’empresa i núm. de DNI
  4. Objecte social de l'empresa
  5. Activitats de l'empresa
  6. Aportació econòmica que es compromet a fer l’empresa per al període 2023-2026 (mínim 40.000 euros en tot el període, és a dir, 10.000€ anuals)

El termini per a la presentació de manifestacions d'interès finalitzarà el pròxim divendres 10 de febrer.

(*) Ordre ETD/1180/2022, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió d'ajuts per a la creació de càtedres universitat-empresa (Càtedres Enia), destinades a la investigació i desenvolupament de la intel·ligència artificial, per a la difusió i la formació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Per enviar la proposta o fer qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb l’OTRI: otri@fueib.org  tel. 971 25 96 84.