Models de col·laboració

puzle

Mecenatge, convenis & càtedres

 

Us proposam diferents vies per poder col·laborar amb la UIB en el desenvolupament dels programes, projectes, idees i iniciatives de la comunitat universitària.

Recordem que el conveni de cooperació empresarial és una prestació de serveis i, en conseqüència, l'aportació realitzada està subjecta a l'IVA. En canvi, en el mecenatge l'aportació està exempta de l'IVA.

Mecenatge per convenis o donacions:

El mecenatge consisteix en una aportació financera o d'altres recursos de forma altruista a una activitat d'interès general per part d'un donant o benefactor, sense contrapartida directa del beneficiari, i dona dret a l'obtenció d'incentius fiscals.

Les aportacions les poden fer tant persones físiques com jurídiques. Es regula per la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. El mecenatge es pot formalitzar mitjançant dues modalitats diferents de participació:

  1. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general.
  2. Donació (amb la posterior concessió d'un certificat de donació per part de l'Oficina Fundraising UIB).

 Càtedres:

Les càtedres universitàries, ja siguin d'empresa o bé institucionals, són instruments de col·laboració estratègica estable i a llarg termini d'una Universitat amb empreses i entitats públiques i privades. Solen abastar una o més àrees de coneixement i tenen la finalitat de desenvolupar iniciatives, objectius i accions que afecten tots els àmbits de l'activitat universitària: la docència, la investigació, el desenvolupament, la difusió, la innovació i la transferència de la ciència, la tecnologia i la cultura. Per a la Universitat, la Càtedra és una gran oportunitat per promoure en comú projectes de notable importància, i dinamitzar les relacions amb el seu entorn socioeconòmic.

La UIB disposa de càtedres d'empresa i càtedres institucionals. Les càtedres d'empresa promouen la cultura de la transferència del coneixement i la innovació, i reforcen la relació entre la Universitat i l'empresa i la seva projecció internacional. Les càtedres institucionals fomenten la investigació, el desenvolupament i la divulgació social i cultural del coneixement.