Models de col·laboració: mecenatge, convenis, càtedres...

Us proposam diferents vies per poder col·laborar amb la UIB en el desenvolupament dels programes, projectes, idees i iniciatives de la comunitat universitària.

  1. Mecenatge
  2. Convenis de cooperació empresarial
  3. Càtedres d'Empresa/Institucionals

Recordem que el conveni de cooperació empresarial és una prestació de serveis i, en conseqüència, l'aportació realitzada està subjecta a l'IVA. En canvi, en el mecenatge l'aportació està exempta de l'IVA.

Mecenatge

El mecenatge consisteix en una aportació financera o d'altres recursos de forma altruista a una activitat d'interès general per part d'un donant o benefactor, sense contrapartida directa del beneficiari, i dona dret a l'obtenció d'incentius fiscals.

Les aportacions les poden fer tant persones físiques com jurídiques. Es regula per la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

El mecenatge es pot formalitzar mitjançant dues modalitats diferents de participació:

  1. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general.
  2. Donació (amb la posterior concessió d'un certificat de donació per part de l'Oficina Fundraising UIB).

Conveni de cooperació empresarial

El conveni de cooperació empresarial té com a principal finalitat la publicitat que el benefactor pot obtenir a canvi de la seva aportació, i no el foment de l'activitat del perceptor. Es formalitza mitjançant un contracte amb obligacions recíproques en què la publicitat ha de tenir un contingut econòmic de contraprestació respecte a l'ús de la imatge del benefactor.

La modalitat està regulada per la Llei 34/1988, d'11 de novembre. El benefactor rep unes contraprestacions, uns avantatges o beneficis per l'aportació o inversió realitzada, mentre que per al perceptor els ingressos es consideren procedents de l'explotació econòmica.

Càtedres d'Empresa/Institucionals

Les càtedres universitàries són instruments de col·laboració estratègica estable i a llarg termini d'una Universitat amb empreses i/o entitats públiques i privades. Solen abastar una o més àrees de coneixement i tenen la finalitat de desenvolupar iniciatives, objectius i accions que afecten tots els àmbits de l'activitat universitària: la docència, la investigació, el desenvolupament, la difusió, la innovació i la transferència de la ciència, la tecnologia i la cultura.

Per a la Universitat, la Càtedra és una gran oportunitat per promoure en comú projectes de notable importància, i dinamitzar les relacions amb el seu entorn socioeconòmic.

La UIB disposa de càtedres d'empresa i càtedres institucionals. Les càtedres d'empresa promouen la cultura de la transferència del coneixement i la innovació, i reforcen la relació entre la Universitat i l'empresa i la seva projecció internacional. Les càtedres institucionals fomenten la investigació, el desenvolupament i la divulgació social i cultural del coneixement.

Més informació a la web de Càtedres UIB.

puzle