Investigació Investigació en Càncer de Mama (InCaM)

Descripció

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent entre les dones dels països desenvolupats i és la primera causa de mort per càncer entre aquest gènere. A la Unió Europea (EU28), se'n varen diagnosticar 361.200 casos l'any 2012, xifra que representa un 30 per cent del total dels tumors diagnosticats a les dones.

Encara que a l'última dècada s'ha reduït la taxa de mortalitat gràcies a les millores en el diagnòstic precoç i el tractament, l'any 2012 se'n varen morir 91.585 dones a tot Europa, un 16,7 per cent de les morts per càncer en aquest gènere (The European Breast Cancer Coalition). La majoria dels casos es diagnostiquen entre els 35 i els 80 anys, i la menopausa és el període en què té més incidència.

Entre els factors etiològics associats al càncer de mama destaca de manera rellevant l'exposició als estrògens al llarg de la vida, però els efectes d'aquestes hormones sobre el teixit mamari depenen de l'acció de diferents subtipus de receptors estrogènics (ERα i ERβ).

Un altre factor important és l'obesitat, ja que s'estima que un 25 per cent dels càncers estan relacionats amb el sobrepès i l'estil de vida sedentari. Particularment, en les dones postmenopàusiques, l'obesitat s'ha associat a un risc més elevat de desenvolupar càncer de mama, així com a l'aparició de tumors més agressius i al desenvolupament de resistència davant certs tractaments. L'estat obès es considera proinflamatori, però la relació entre aquest estat i el càncer de mama no està totalment elucidada.

El projecte planteja una investigació que abasti l'estudi minuciós de la ràtio de receptors estrogènics (ERα i ERβ) i sobretot del paper que té el menys conegut, l'ERβ, en el desenvolupament del càncer de mama, així com la influència de l'obesitat i la inflamació en el seu desenvolupament. Aquest estudi pot ajudar a trobar noves proteïnes marcadores per al diagnòstic i un tractament personalitzat del càncer de mama.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest projecte és aprofundir en la relació entre l'obesitat, les hormones sexuals i els seus receptors en el desenvolupament del càncer de mama. El coneixement d'aquests factors ens ajudarà a fer un diagnòstic i tractament més precís d'aquest tipus de càncer.

Activitats previstes

  1. Determinació de marcadors d'estrès oxidatiu i els efectes de la inflamació associada a l'obesitat en les diferents línies cel·lulars de càncer de mama amb diferent dotació de receptors estrogènics.
  2. En biòpsies mamàries, determinar marcadors de resposta inflamatòria, així com possibles marcadors de la biologia del tumor, per poder millorar el diagnòstic i realitzar un tractament més personalitzat.
Fundraising, Investigació