Investigació R+D+I contra la COVID-19

covid

Descripció

Diversos grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) estan posant en marxa diferents iniciatives innovadores adreçades a aportar solucions en la lluita contra la COVID-19. Aquests grups promouen projectes que han de permetre conèixer amb més profunditat els efectes de la COVID-19 i de les mesures de confinament que s'han posat en marxa. Aquests projectes d'R+D+I s'adrecen tant a la detecció del nou coronavirus com a intentar frenar les seves conseqüències sobre la població i contribuir al diagnòstic de la COVID-19.

Els desafiaments a què la societat s'enfronta com a resultat de l'aparició d'aquest coronavirus requereixen més que mai una anàlisi multidisciplinària i projectes col·laboratius que permetin oferir solucions d'abast social. És per aquest motiu que les aportacions científiques realitzades per aquests grups de recerca poden ajudar a mitigar el problema de la COVID-19 a través de les diferents iniciatives que es duen a terme a la UIB.

Fundraising, Investigació