Singulars i Solidaris Biodibal

Descripció

Biodibal és un projecte que es va iniciar l'any 2017 y des de llavors no ha aturat de créixer. El projecte va néixer amb tres pilars fonamentals que són: el científic-tècnic, l'educatiu i el relacionat amb el Turisme de Natura i l’Ecoturisme.

Una de les eines fonamentals del projecte és la base de dades sobre biodiversitat que, actualment, és la major existent sobre biodiversitat de les Illes Balears. El sistema emmagatzema les observacions d’espècies de flora, fauna i fongs que els nostres usuaris comparteixen a través de l’aplicació web i l’aplicació mòbil. Alhora, es nodreix d’altres bases d’accés lliure que contenen observacions a les illes. Tota aquesta informació és accessible i es presenta per a la seva visualització i interpretació en maneres diverses que atorguen contingut als tres pilars fonamentals.

Així és que, per a una banda, la informació de distribució d’espècies es pot utilitzar en la generació d’estudis científics o informes importants en la pressa de decisions sobre la seva gestió o la dels seus hàbitats. Per a altra banda, cada espècie coneguda al món té una fitxa que es pot consultar i servir de suport als continguts dels currículums educatius. També es generen continguts originals dirigits al públic en general que es poden descarregar o consultar online i s’organitzen activitats presencials: safaris de biodiversitat, itineraris guiats amb diferents temàtiques.

Finalment, en relació al Turisme de Natura i l’Ecoturisme, són clau les eines de visualització que s’han implementant tant a la aplicació web com a l’aplicació mòbil, a través de les quals l’usuari pot conèixer quines espècies s’han observat en un lloc i en moment determinat navegant a través del mapa interactiu d’ambdues aplicacions; també pot obtenir informació sobre rutes als municipis adherits al projecte i als espais naturals de les illes i conèixer les espècies més observades en el seu àmbit. D’aquesta manera, una persona interessada en l’observació de la natura que vulgui veure una espècie determinada, pot saber a quins llocs anar per tenir una probabilitat més alta de veure-la i en quines èpoques. Les aplicacions també inclouen informació sobre les empreses i establiments que ofereixen productes o serveis relacionats amb el Turisme de Natura i l’Ecoturisme.

Podeu visitar la web de Biodibal fent clic aquí.

Objectius de Biodibal

L'objectiu general del projecte és reunir, organitzar i emmagatzemar el coneixement acadèmic sobre biodiversitat de les Illes Balears, per a convertir-lo en actiu intel·lectual i mostrar aquesta informació a la societat de manera accessible, en format dirigit a una àmplia gama de públics.

Els objectius específics del projecte són:

  • Mantenir la base de dades.
  • Donar accés a la informació, comunicar i divulgar.
  • Incentivar la participació ciutadana.
  • Impulsar la investigació, el seguiment i la informació en matèria de biodiversitat a les Illes Balears. 

Activitats previstes

  1. Manteniment i millora de la base de dades.
  2. Manteniment i millora de les aplicacions web i mòbil.
  3. Desenvolupament de noves funcionalitats.
  4. Organitzar activitats dirigides al públic en general i als centres educatius de les Illes Balears.

Finalitat del projecte

La finalitat és contribuir a la continuïtat d'un projecte que està en desenvolupament i que es preveu que seguirà creixent i assolint noves fites.

Els fons es destinaran a mantenir els bases de dades i la infraestructura de servidors necessària; impulsar actuacions que fomentin la participació i la ciència ciutadana i, finalment, desenvolupar activitats d'educació i divulgació orientades als centres escolars i al públic en general.

Web de Biodibal Ecosistema, Fundraising, Singulars i Solidaris