Investigació ENDO-DIET: Factors dietètics i Endometriosi. Estudi prospectiu

utero endometriosis

Descripció

L'endometriosi és una malaltia crònica, generalment progressiva i incapacitant, que afecta entre un 10 i un 15% de la població femenina, fet que es tradueix en més de 2 milions de dones a Espanya.

L'endometriosi és una malaltia definida per la presència de teixit endometrial fora de la seva localització habitual a la cavitat uterina, normalment al peritoneu pelvià, als ovaris o en altres òrgans de la pelvis. El teixit endometrial ectòpic creix en resposta als estrògens en relació amb el cicle menstrual, provoca una resposta inflamatòria exagerada i es pot infiltrar de manera similar a un teixit tumoral.

L'endometriosi presenta una resposta terapèutica molt pobre, centrant-se a reduir el dolor i retardar la recurrència de la malaltia. Atès que és una patologia hormono-dependent, actualment les opcions de tractament principals són la teràpia hormonal combinada, la teràpia amb progestàgens, els analgèsics i l'opció quirúrgica. Tot i això, moltes vegades no són suficients i les pacients poden presentar progressió de la malaltia.

Està descrit que l'estrès oxidatiu, definit com un desequilibri entre les espècies reactives d'oxigen (ROS) i les defenses antioxidants, està implicat en la fisiopatologia de l'endometriosi i provoca una resposta inflamatòria generalitzada a la cavitat peritoneal.

La modificació de la dieta mitjançant la introducció d'aliments rics en antioxidants és un camp de recerca incipient. La seva influència en els processos fisiopatològics ha estat estudiada, així com els seus possibles beneficis a la simptomatologia de la malaltia.

Objectiu general

L'objectiu del projecte és aprofundir en els efectes dels antioxidants presents a la dieta sobre els paràmetres clínics (dolor, funció sexual, qualitat de vida) i bioquímics (marcadors d'estrès oxidatiu i inflamació) de l'endometriosi.

El coneixement d'aquests factors ens ajudarà a millorar el diagnòstic i fer un tractament més precís per a cada pacient.

Activitats previstes

  1. Estudi dels efectes d'antioxidants presents a la dieta sobre marcadors d'estrès oxidatiu i inflamació en diferents línies cel·lulars d'endometriosi amb diferent dotació de receptors hormonals.
  2. En biòpsies de teixit endometrial o biòpsies líquides, determinar marcadors de resposta inflamatòria i estrès oxidatiu, així com possibles marcadors de la biologia del tumor, i correlacionar-ho amb el consum d'una dieta rica en antioxidants, per poder millorar-ne el diagnòstic i fer un tractament més personalitzat.
endometrioma-ovarico
endometrioma-pélvico
Dieta, Fundraising, Investigació