Singulars i Solidaris Projecte GeniusUp

Descripció

El projecte GeniusUp neix del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU) que desenvolupa la UIB. Dins aquest programa es realitzen múltiples activitats per fomentar la cultura científica i tecnològica dels potencials estudiants universitaris.

En aquest projecte es planteja fer servir les TIC per acostar-se de forma lúdica als estudiants de primària, secundària i batxillerat mitjançant videojocs seriosos i didàctics. Es planteja ampliar l'àmbit de la transferència de coneixements mitjançant la creació d'un videojoc didàctic sobre diverses àrees de la ciència i tecnologia.

Aquest videojoc es basa en la idea del famós Candy Crush (intercanvia i combina caramels) però amb elements didàctics (àtoms, nombres, animals, materials) combinant-los per crear elements més complexos (molècules, peces, relacions, dependències).

Objectius

Els objectius fonamentals de projecte GeniusUp són:

  1. Usar els videojocs didàctics per fomentar la cultura científica i tecnològica dels estudiants no universitaris.
  2. Transmetre de forma lúdica i didàctica els continguts científics dels personatges més rellevants relacionats amb la física, la química, la biologia, les matemàtiques i la informàtica als estudiants no universitaris i al públic en general.
  3. Fomentar la cultura científica i tecnològica mitjançant la utilització de les TIC en tots els nivells.
  4. Promoure la integració social i cultural de tots els usuaris mitjançant el desenvolupament d'aplicacions mòbils totalment accessibles i basades en el criteri de disseny universal.
  5. Crear un espai comú d'intercanvi d'experiències per als usuaris. Mitjançant les xarxes socials, facilitar la comunicació i convivència amb persones que comparteixen gusts similars, especialment en el camp de les ciències i tecnologia.
  6. Motivar les empreses del sector educatiu a incloure en els seus productes educatius materials altament interactius i accessibles que millorin el rendiment escolar, i potenciar la comunicació i integració social.
  7. Implicar el conjunt de docents no universitaris en l'ús dels nous paradigmes basats en sistemes informàtics avançats i de baix cost, que permeten a l'estudiant aplicar de forma immediata els coneixements adquirits a l'aula. 

Podeu baixar la versió inicial del videojoc a continuació. Necessitam la seva aportació per poder acabar completament el videojoc i promoure que els nostres nens aprenguin utilitzant els videojocs de forma didàctica.

Descarrega la versió inicial del videojoc Educació, Fundraising, Noves tecnologies, Singulars i Solidaris