Singulars i Solidaris Projecte INeDITHOS

Descripció

Els infants i joves que pateixen malalties cròniques i/o rares no només han de fer front a tots els procediments mèdics, sinó també a l'impacte que suposa aquesta malaltia en el seu context personal, escolar, social i familiar.

INeDITHOS (Investigació i Intervenció Educativa i Tecnològica en el Camp de la Pedagogia Hospitalària) és un projecte codirigit pel doctor Sebastià Verger i la doctora Francesca Negre, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, que pretén donar resposta a les necessitats dels infants, joves i famílies que conviuen amb aquesta situació a partir de la col·laboració del voluntariat i estudiants universitaris utilitzant la metodologia aprenentatge-servei.

La seva tasca ha estat guardonada per la Federació Espanyola de Malalties Rares pel seu treball i compromís amb aquests infants i joves.

Objectius 

L'objectiu principal del projecte és millorar la qualitat de vida dels infants, joves i famílies que pateixen malalties cròniques i/o minoritàries i fer front a les seves necessitats.  

Activitats previstes

  • Unitat de Semicrítics de Son Espases: oferir suport educatiu, social i psicològic als infants i joves que romanen durant llargues estades o viuen permanentment a la UPS de l'Hospital.
  • Atenció domiciliària d'infants i joves amb malalties rares: oferir reforç educatiu domiciliari a les famílies amb infants amb malalties minoritàries que, a conseqüència dels ingressos hospitalaris, veuen alterat el seu procés d'escolarització. L'objectiu és potenciar les capacitats d'aprenentatge.
  • Atenció psicopedagògica d'infants i joves de la Unitat de Pal·liatius Pediàtrics de Son Espases: oferir atenció psicopedagògica a infants que, a causa d'una malaltia greu, són usuaris de la Unitat de Pal·liatius.

Actualment fan front aproximadament a una trentena de casos de casos d'infants i joves que cursen les etapes d'educació infantil, primària i batxillerat.

Fundraising, Infància, Singulars i Solidaris