Què feim?

El Club d'Emprenedors neix per impulsar i fomentar la cultura emprenedora entre la comunitat universitària amb l'objectiu de generar innovació i estimular la creació d'empreses a la nostra comunitat.

Així ens dirigim tant al personal docent com a alumnes oferint assessorament, formació, eines i recursos perquè puguin desenvolupar les seves idees.

La web esdevindrà l'eina centralitzadora de tots aquests conceptes: l'assessorament als alumnes i al PDI, que us donarà un contacte directe amb els responsables que us ajudaran;  el calendari de les accions formatives,  que s’actualitzarà a mesura que es fixin dates; recursos que us ajudaran amb els conceptes més complexos del món empresarial, i les darreres novetats pel que fa al context emprenedor de les Illes Balears.

banner club

Finalment, la nostra recomanació és que us doneu d'alta al Club per tal que us avisem de totes les novetats periòdicament.