FUEIB Darrers dies de sol·licitud de la beca ENOVAM Aquesta beca inclou la matrícula del Màster en Enginyeria Industrial i la incorporació a ENOVAM per fer-hi pràctiques remunerades

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració d'ENOVAM, manté oberta la convocatoria de la beca de gestió i optimització energètica fins el pròxim divendres, 28 de setembre. El termini per presentar candidatures expira a les 14 hores.

Aquesta beca, patrocinada per l'empresa ENOVAM, té com a finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació de joves, dotar-los d'un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional cap al sector energètic.

La dotació cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la Universitat de les Illes Balears durant el període de realització previst, els anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.

La persona beneficiària de la beca també s'incorporarà al Departament Tècnic d'ENOVAM per realitzar pràctiques remunerades durant el període de la beca, mitjançant un conveni de cooperació educativa. Per obtenir la beca serà condició imprescindible matricular-se al Màster.

Un comitè s’encarregarà d’avaluar les propostes presentades. Estarà presidit pel vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, o la persona en qui delegui, i integrat pel director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), o la persona en qui delegui, el director del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la UIB, i un representant d’ENOVAM.

Els criteris de valoració per a l’elecció de les tres persones finalistes, es basaran en l’expedient acadèmic i les activitats i l’experiència professional prèvies relacionades amb el sector energètic. També es tindrà en compte l’entrevista personal realitzada amb el Comitè. Així mateix, es valoraran altres aspectes d’interès segons el criteri del Comitè.

Consultau tots els detalls de la convocatòria a aquesta pàgina web.

Data de publicació: 24/09/2018