FUEIB Govern, Consell de Mallorca i UIB acorden impulsar un Màster de Gestió de Polítiques Públiques Aquest postgrau de 66 ECTS serà gestionat per UIBTalent i tindrà la seva primera edició en el curs acadèmic 2018-19

La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de la Fundació Universitat-Empresa, han signat el conveni per fer efectiva la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques (66 ECTS) durant els cursos 2018-19 i 2019-20.

A l'acte han assistit la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, els consellers insulars d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet, i de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino; el rector de la UIB, el doctor Llorenç Huguet.

El màster s’adreça a empleats públics de tots els nivells que tinguin una titulació universitària o equivalent, a més de les persones amb una titulació universitària oficial obtinguda els cinc darrers anys.

L’objectiu és introduir i consolidar l’especialització en la gestió de les polítiques públiques, amb la finalitat de continuar millorant la prestació dels serveis públics que duen a terme la CAIB, el Consell de Mallorca i totes les administracions i els organismes públics de les Illes Balears.

La UIB oferirà per al pròxim curs un màxim de trenta places de curs complet i cinc alumnes més per mòdul. S’impartirà de setembre de 2018 a maig de 2019, els dijous i divendres de 16.30 a 20.30 hores, en la modalitat semipresencial, amb videoconferència a Eivissa i Menorca.

El màster s’estructura en sis mòduls de 10 ECTS cada un: Política i democràcia; Polítiques públiques en el nou escenari de la Unió Europea; Organització i actuació del sector públic. El nou paper de la ciutadania; Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió pública; Innovació en la gestió i avaluació de polítiques públiques; i Valors, direcció, lideratge i gestió de persones.

El preu del màster, gràcies al conveni signat per al finançament del Govern i del Consell, és de 1.500 euros per la matrícula del curs complet o 300 euros per mòdul. L’alumnat que aprovi el curs obtindrà un títol propi de la UIB de 66 ECTS, i el que cursi únicament un mòdul obtindrà el títol de curs d’especialització universitària sobre el mòdul realitzat.

El període de inscripció s’obrirà al mes de juny, i la matrícula es realitzarà durant el mes de juliol. Està previst que el curs comenci el 22 de setembre. Si les sol·licituds de matrícula superen el nombre màxim de places, es constituirà una comissió de selecció, que en realitzarà una selecció, d’acord amb uns criteris objectius que es publicaran prèviament a l'obertura del termini de matrícula.

La direcció del màster recau en la catedràtica de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial i exeurodiputada Teresa Riera, i en la professora titular d’universitat de Dret Administratiu amb experiència en gestió pública Joana Maria Socias. La coordinació del curs la realitzaran el director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), Jaime Tovar, i el tresorer del Consell de Mallorca, Antoni Serra Puig.

El nombre d’edicions del màster que es preveu realitzar inicialment és de dues, una l’any 2018, curs acadèmic 2018-19, i una altra l’any 2019, curs acadèmic 2019-20. Aquest màster, en el marc dels estudis propis de la UIB, dona continuïtat a la línia d’actuacions per a la professionalització i millora de l’Administració pública i la qualitat dels serveis.

Data de publicació: 07/06/2018