FUEIB Projecte per construir i monitorar els primers edificis plurifamiliars amb qualificació energètica ‘A’ a les Illes Balears Els doctors Joan Muñoz i Bartomeu Alorda treballen en un projecte coordinat per l'IBAVI i finançat per la Comissió Europea

Segons la Directiva 2010/31/ UE del Parlament Europeu i del Consell, els edificis consumeixen el 40% d'energia a la UE. En el cas de les Illes Balears, les dades són més significatives. Els edificis contaminen més que tot el transport considerat en el seu conjunt (vaixells, avions, cotxes, camions, etc.).

La Directiva 2010/31/UE recull els requisits mínims que s'han de complir, tant per a edificis de nova construcció, com per a aquells edificis existents que siguin objecte de reformes importants. Amb això es pretén que, a finals de 2020 (2018 en el cas dels edificis públics) tots els edificis de nova construcció siguin edificis de consum d'energia gairebé nuls (també coneguts com NZEB: Nearly Zero Energy Buildings), el que es tradueix en un nivell d'eficiència energètica molt elevat i un consum d'energia pràcticament nul i procedent de fonts renovables. La Unió Europea també ha fixat set objectius per a l'any 2020 sent un d'ells, reduir un 20% el consum d'energia total.

En el marc d'aquesta temàtica la Comissió Europea ha aprovat el projecte LIFE Reusing Posidònia, coordinat per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), dins del Programa europeu Life +, que contribueix al desenvolupament sostenible i a la integració d'aspectes mediambientals. Aquest projecte té com a objectiu construir i monitorar 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran (Formentera), generant un prototip que disminueixi la vulnerabilitat dels entorns humans al canvi climàtic mitjançant l'establiment de mesures que redueixin el CO2 en un 50%.

El doctor Joan Muñoz Gomila, membre del grup "Construccions Arquitectòniques i Enginyeria de l'Edificació" i el Dr. Bartomeu Alorda Ladaria, membre del grup "Grup de Sistemes Electrònics" del Departament de Física de la UIB, tindran un paper fonamental en el LIFE Reusing Posidònia. S'encarregaran de dur a terme els assajos per garantir les propietats i les característiques dels materials i monitorar el prototip a través de sensors de temperatures sense fils, validant així la consecució d'alguns dels objectius plantejats en el projecte europeu:

  • Reducció d'un 50% del consum d'energia en la seva fabricació
  • Reducció d'un 75% del consum d'energia en la seva vida útil
  • Reducció d'un 60% del consum d'aigua
  • Reducció d'un 50% en la producció de residus

Ja s'ha validat, comptant amb el suport del laboratori de Construccions Arquitectòniques de la UIB, la conductivitat tèrmica de la posidònia utilitzada en l'obra i, amb això, s'ha aconseguit un dels objectius plantejats pel projecte en el marc del programa LIFE . Per analitzar la conductivitat, s'ha dissenyat i desenvolupat un instrument de mesura a partir de sensors de temperatura i flux adaptats per a la captura continuada. Aquest instrument ha estat una part important de treball en la tesi del Doctorand Cristian Carmona, codirigit pels doctors Joan Muñoz i Bartomeu Alorda.

Com a resultat del projecte LIFE Reusing Posidonia es crearà el primer edifici plurifamiliar amb certificació d'eficiència energètica ‘A' a les Illes Balears, gràcies a l'ús de materials sostenibles com la posidònia. L'experiència d'aquest projecte té un valor addicional per a la Unió Europea, ja que és directament aplicable a la regió de la Mediterrània.

Data de publicació: 17/03/2017