Curs Instal·lacions Elèctriques Biocompatibles

Programa

-Instal·lacions elèctriques convencionals:

 • Sistemes convencionals actuals
 • Problemàtica

-Instal·lacions elèctriques biocompatibles:

 • Què són i per què?
 • Disseny i execució
 • Materials i sistemes per a reduir els *CEM
 • Comprovacions i mesures
 • Tècniques de mesurament i valoris
 • Casos pràctics

-Connexió a terra:

 • Què s'està fent actualment?
 • Disseny i execució
 • Tècniques de mesurament i valors
 • Pràctiques en l'exterior

-Il·luminació:

 • Quins paràmetres tenir en compte?
 • Freqüència, distorsió harmònica, parpelleig
 • Tècniques de mesurament i valors
 • Pràctiques
Curs, Educació, Presential, UIBTalent