Curs Pràctic de GIT: Cap a l'Automatització en el Desenvolupament de Software

Metodología

La metodología d'aquest curs es fará a través de tallers pràctics. 

Durant les sessions de formació es treballarà d'acord amb la metodologia "learning by doing". Es duran a terme exercicis pràctics, que els alumnes hauran de realitzar individualment o en
equip, per potenciar l'adquisició dels coneixements, dels conceptes, de les tècniques i de les eines introduïdes durant el curs.

Idioma

Els idiomes vehiculars d'aquest curs són el català i el castellà.

Recursos

És imprescindible que els alumnes dugin el seu ordinador per a les sessions. 

Curs, Presential, Estudi propi