Curs Pràctic de GIT: Cap a l'Automatització en el Desenvolupament de Software

Continguts

  1. Introducció a Git. Coneixements bàsics de l'eina. - 3 hores
  2. Fluxos de desenvolupament estàndard. Estratègies de branqueig, avantatges i quan utlitzar cada estratègia. - 3 hores
  3. Pre-commit hooks. - 2 hores
  4. Pull request i peer-review com a tècniques per a millorar la qualitat del codi. - 1 hora
  5. Integració Contínua/Desplegament Continu (CI/DC). - 6 hores
  6. Integració de Git amb altres eines. - 3 hores
Curs, Presential, Estudi propi