Formació dual 2022 sector químic

quimica 22

 Forma't mentre fas feina a empreses del sector químic! 

 

Des de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears t'oferim un projecte de Formació Dual en el que et formaràs tant a nivell acadèmic com pràctic a empreses del sector químic. Consulta la nostra política de gestió.

Tenint una remuneració econòmica!

Informació i inscripcions

 • Contracte de formació-aprenentatge de dotze mesos de durada amb remuneració econòmica (la remuneració en funció del conveni col·lectiu).

 • Formació acadèmica:

  • N3: de 630 hores en un certificat de professionalitat QUIE 0109: Organització i Control dels Processos de Química Transformadora.

  • N2: de 680 hores en un certificat de professionalitat QUIE 0408: Operacions de moviments i entrega de productes a la industria química.

 • Període del contracte:

  • N3: de l'1 d'octubre de 2022 al 2 d'octubre de 2023*

  • N2: de 2 de novembre de 2022 a l'1 de novembre de 2023*

 • En cas de superació del curs, obtenció del certificat de professionalitat corresponent.

 • Possibilitat d'aconseguir un contracte laboral a empreses del sector químic una vegada finalitzat el projecte.

* Dates orientatives.

 • Tenir mínim 18 i no haver-ne complit 30 anys abans de la formalització del contracte. Les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social no tenen límit d'edat per participar al projecte.
 • Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina en el moment de selecció de candidat.
 • No tenir un contracte indefinit, ni haver renunciat a un contracte indefinit sis mesos abans de la formalització del contracte.
 • Tenir una de les següents titulacions acadèmiques:
  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat de professionalitat al qual es vol accedir
  • Complir algun dels requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior:
   • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior.
   • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU).
   • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.
   • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
   • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.
   • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
   • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries recollides a l'annex IV del reial decret 34/2008, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits legals per tenir un contracte de formació.
Inscripcions Web formació dual SOIB

FORMACIÓ CERTIFICADA

IQNET ISO

Coordinen aquesta iniciativa