Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Criteris d’admissió

Si hi hagués un nombre de matrícules més elevat que el nombre de places, hi tindran prioritat:

1. En primer terme els graduats/llicenciats i, subsidiàriament, els estudiants d'aquestes titulacions i per aquest ordre: Dret, Ciències Polítiques o Llengua i Literatura Catalanes (o titulacions equivalents).

2. En segon terme, els graduats/llicenciats i, subsidiàriament, els estudiants d'altres titulacions.

3. Per últim, públic en general.

S'otorgaran 20 places a Mallorca i 5 a distribuir entre Menorca, Eivissa i Formentera.

En cas d'empat dins d'alguna d'aquestes tres categories, es prioritzarà qui tengui un nivell més elevat de llengua catalana acreditat amb certificació oficial.

Es valorarà la vinculació del lloc de feina/especialització professional amb els continguts propis del curs

Publicació llistat definitu alumnat 21 de setembre

Curs, Diploma Universitari, Dret, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta