Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Mòdul I. Introducció a la Legislació Lingüística (4 h) 

-Introducció a la regulació del plurilingüisme

-Models de regulació juridicoconstitucional: estatus d'oficialitat i conseqüències

-Règim juridicolingüístic estatal: antecedents i model de la Constitució espanyola de 1978

 

Mòdul II. Legislació Lingüística a les Illes Balears (I) (4 h) 

-Règim juridicolingüístic general: Estatut d'Autonomia i Llei de normalització lingüística

-Evolució del règim juridicolingüístic 1983-2020

-Usos lingüístics institucionals i administratius

 

Mòdul III. Legislació Lingüística a les Illes Balears (II) (4 h)

-Capacitació lingüística per a la funció pública

-Àmbits específics: sanitat, educació, consum, etc.

 

Mòdul IV. Legislació Lingüística a Catalunya i al País Valencià (4 h) 

-Legislació lingüística a Catalunya: balanç i situació actual

-Legislació lingüística al País Valencià: balanç i situació actual

 

Mòdul V. Drets Lingüístics i Política Lingüística (4 h)

-Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears (ODL)

-Models plurilingües comparats (Canadà, Suïssa, Bèlgica).

Curs, Diploma Universitari, Dret, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta