Curs pràctic preparatori per a la certificació NSE 4 Network Security Professional de Fortinet

Per què és útil?

Posiciona professionalment a l'alumnat de cara a obtenir un lloc de feina qualificat degut a la creixent demanda de professionals experts en seguretat telemàtica i a la falta de persones correctament formades en aquest camp.

Permet assolir un ampli coneixement en la configuració de les funcionalitats de que disposen els dispositius de xarxa tallafocs de pròxima generació (NGFW, Next Generation Firewalls) Fortigate per a millorar la seguretat d'una xarxa d’ordinadors.

Prepara a l’alumnat per afrontar amb garanties l’examen de la certificació "NSE4 Network Security Professional" del fabricant Fortinet.

Requisits

Estar matriculat a la UIB als estudis de grau d'Enginyeria Telemàtica o d'Enginyeria Informàtica o haver completat aquests estudis a la mateixa Universitat.

Tenir consolidats els coneixements de networking: xarxes LAN ethernet, segmentació de xarxes amb VLAN, pila de protocols TCP/IP, encaminament IP estàtic i dinàmic, traducció d’adreçament IP amb Source NAT i Destination NAT, i filtrat de tràfic, a nivell de xarxa i transport, amb polítiques de seguretat a firewalls.

Es recomana tenir experiència en configuració de dispositius de xarxa com routers, switches i firewalls.

Idioma

Els idiomes vehiculars seran el català i el castellà. Tot el material que Fortinet posarà a l'abast de l'alumnat (guies d’estudi i de laboratoris) està redactat en anglès.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Presencial, UIBTalent
Llista d'espera