Curs pràctic preparatori per a la certificació NSE 4 Network Security Professional de Fortinet

Xavier Bonet. Enginyer tècnic en telecomunicacions (especialitat telemàtica) i Enginyer en Informàtica. Tècnic superior en TIC de la UIB. Administrador de xarxes de la UIB i membre del Servei d’Infraestructures TIC de la UIB.

Miquel Bordoy. Enginyer tècnic en telecomunicacions (especialitat telemàtica) i Enginyer en Informàtica. Tècnic superior en TIC de la UIB. Administrador de xarxes de la UIB i membre del Servei d’Infraestructures TIC de la UIB. Professor del Grau d’Enginyeria Telemàtica de la UIB.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Presencial, UIBTalent
Llista d'espera