Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Estructura i continguts

Mòdul 1. Els trastorns de conducta en el nen.

 • La conducta anormal: què és una conducta problema en l'infant?
 • Classificació i característiques dels trastorns de conducta en l'infant.
 • Les causes: per què mostren conductes problema els nens?
 • L'anàlisi funcional del comportament: puc investigar jo sobre la causa del comportament del meu fill?

Mòdul 2. El foment de les habilitats socioeducatives.

 • Què és educar?: L'ofici de ser pare.
 • Les habilitats socials: què són i com fomentar-les en la família.
 • Les habilitats de resolució de problemes: què són i com fomentar-les en la família.
 • El control de l'estrès dels pares: consells bàsics.

Mòdul 3. Tècniques i procediments d'intervenció operant.

 • Els conceptes fonamentals per a una intervenció operant.
 • Tècniques i procediments per desenvolupar o incrementar conductes.
 • Tècniques i procediments per reduir o eliminar conductes.
 • Tècniques i procediments combinats o més elaborats.

Mòdul 4. La intervenció: un pla obert i per fases.

 • La fase inicial: definir i avaluar el problema (però això ja no ho sé fer jo?).
 • La fase positiva: la interacció i el desenvolupament de conductes desitjables.
 • La fase de control: el cost de les conductes problema.
 • El resum final: El decàleg de Barkley.
A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats