Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Horari

Essent que és un curs on line, l'horari és totalment flexible. Sols s'han de presentar les activitats o fer els examens en les dates fixades al calendari inicial del curs.

Avaluació

L'avaluació consistirà en la realització de proves objectives en línia (auto-qüestionaris, participació als fòrums...) i un treball final sobre continguts relacionats amb les temàtiques exposades en els mòduls del curs.

Quines sortides professionals tindré?

Les sortides professionals d'aquest curs es centren en les àrees de l'assistència, recerca, gestió i docència en organitzacions que atenen a persones majors.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari