Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul I: Introducció al Revenue Management (8 hores).

Mòdul II: Oferta i demanda (4 hores).

Mòdul III: Forecasting: Estadística descriptiva, probabilitat i sèries temporals (4 hores).

Mòdul IV:  Anàlisi financera (4 hores).

Mòdul V: Màrqueting online i Revenue Management (4 hores).

Mòdul VI: Canals de distribució i segmentació (4 hores).

Mòdul VII: Revenue Management Operatiu (12 hores).

Mòdul VIII: Revenue Management Estratègic (12 hores).

Mòdul IX: Eines del Revenue Management (8 hores).

Mòdul X: Casos pràctics (12 hores).

Avaluació (2 hores).

Curs, Diploma Universitari, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta