Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)

Titulacions que es poden obtenir

"Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada.

"Diploma Universitari de Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)", per als alumnes amb accés a la Universitat.

Diploma de Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)”, per als alumnes sense accés a la Universitat.

Curs, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial, UIBTalent, Xarxes socials
Matrícula oberta