Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Horari

Dijous i divendres de 16 a 19 hores.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit a un mínim del 80 per cent de les classes de cada mòdul i haver participat en un mínim de 4 fòrums online.

El sistema d'avaluació consistirà en un test final a cada un dels mòduls (3 tests en total) i un treball al final del curs.

Per a poder aprovar, cal que la mitjana dels tres tests sigui superior a 5.

 

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà.

Modalitat

Presencial, al voltant del 70% de les classes seran presencials i un 30% en línia, principalment les classes de les i els docents que són de fora de Mallorca

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta