Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS) (EDICIÓ MALLORCA). Any Acadèmic 2021/22

Preus i terminis

  • El preu del curs és de 650€.
  • Hi ha possibilitat de fraccionar el pagament en dos terminis: 350€ en el moment de formalitzar la matrícula i 300€ a l'inici del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Expert Universitari, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta