Curs de Direcció de Projectes basat en PMBOK - Exclusiu per a treballladors de la Indústria Nàutica. 2ª Edició (Any Acadèmic 2020/21)