2020-2021 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2020/21

Vols conèixer amb més profunditat el curs i els seus continguts, no perdis aquesta oportunitat!

Inscriu-te a la sessió informativa que se durà a terme el proper 21 d'octubre a les 18h a distancia i de forma gratuïta!

Aprofita l'oportunitat per resoldre totes les teves dubtes amb la direcció del curs!

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques als mestres, pedagogs i educadors que treballin a l'educació primària o que hi estiguin relacionats a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant un certificat expedit per l'escola.

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats i graduats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès en la temàtica.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta