Curs d’Actualització Universitària en Salut, conciliació i noves tecnologies com àmbits socials d’aplicació de la perspectiva de gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

Direcció i coordinació

Esperanza Bosch Fiol. Professora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la UIB. Investigadora del Grup de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere i, particularment, sobre violència de gènere.
Victoria A. Ferrer Pérez. Professora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la UIB. Investigadora del Grup de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere i, particularment, sobre violència de gènere.

Equip Docent

Joanna Blahopoulou. Tècnica de selecció de personal i desenvolupament del departament de RRHH de TUI España S.A.
Virginia Ferreiro Basurto. Professora de l'àrea de Psicologia Social de la UIB. Membre del grup de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere i, particularment, sobre violència de gènere.
Victoria A. Ferrer Pérez. Professora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la UIB. Membre del grup de recerca d'estudis de gènere de la UIB, al marc de diferents projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere i, particularment, sobre violència de gènere.

A distància, Centres educatius, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats, Igualtat, Psicologia educativa