2024-2025 Introducció a la teoria de la genètica de poblacions i l’anàlisi de dades rad-seq

En aquest curs, els participants aprendran els fonaments de la teoria de la genètica de poblacions i com es pot aplicar per fer inferències sobre els processos poblacionals i la història de les espècies. Estudiaran com canvien els patrons de diversitat genètica al llarg del temps i els processos subjacents. A més, analitzaran els processos microevolutius i l'impacte que tenen en la diversitat de les espècies, i com es pot conèixer la història de les espècies. L'objectiu és entendre que els processos evolutius generen pautes i canvis que afecten la diversitat biològica al llarg del temps i de l'espai. El segon mòdul del curs explorarà un dels mètodes principals per investigar la diversitat genètica en poblacions amb disponibilitat limitada o nul·la de genomes de referència RAD-seq (seqüenciació d'ADN associada al lloc de restricció). En aquest curs de tres dies, els participants aprendran a generar i analitzar dades RAD-seq i aplicar mètodes comuns de genètica de poblacions. 

Adreçat a

Totes les persones que treballin i/o estiguin interessades en la genètica de poblacions (graduats, alumnes postdoctorals i professors).

Criteris d'admissió

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles es realitzarà l'admissió de l'alumnat a partir de la carta de motivació que presentin a la preinscripció i es valorarà:

- Motivació per fer el curs.
- Aplicabilitat en el seu projecte de recerca immediat o en el futur.

El calendari a aplicar serà:

- 8 de juliol fins a dia 23 d'agost - matrícula oberta.

- 26 i 27 d'agost revisió documental.

- 29 d'agost publicació alumnat admès.

- 2 de setembre inici del curs.

En cas d'empat entre diferents candidatures s'aplicarà el criteri de data i hora d'inscripció.

Carta de motivació

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

Aquest document el pot pujar  directament a l'aplicatiu de matrícula d'UIBTalent, o bé lliurar-lo a través de correu electrònic a uibtalent@fueib.org

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta