2024-2025 Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Les intervencions assistides amb animals (IAA) consisteixen a aprofitar les oportunitats que ofereix la interacció amb l'animal (en aquest cas, cans i cavalls) per promoure el benestar de les persones, millorar-ne l'estat d'ànim i el to muscular, i treballar la motivació per aprendre i pel canvi conductual.

El curs ofereix un coneixement teoricopràctic de les característiques de cans i cavalls que els fan espècies idònies per a aquestes intervencions. A més de conèixer els fonaments de les IAA, entrar en contacte directe amb cans i cavalls i aprendre a manejar-los, el gruix del curs consisteix a mostrar intervencions en els diferents col·lectius que se'n poden beneficiar, com infants amb paràlisi cerebral o diversitat funcional, adolescents amb problemes conductuals, adults amb trastorn mental greu o ancians. Finalment, l’estudiant haurà de dissenyar un programa d’intervenció i dur-lo a terme.

Adreçat a

S'ofereix a graduats de diferents disciplines de l'àmbit educatiu, social i de les ciències de la salut. La formació és interdisciplinària perquè les intervencions resulten valuoses per a una àmplia diversitat de camps professionals; en aquest sentit, es pretén oferir una via d’especialització per a titulats universitaris que complementi les seves competències prèvies.

En el cas de titulacions que no estiguin relacionades amb l'àmbit socio-educatiu-sanitari des de la direcció del curs s'estudiarà en cada cas la possible admissió de la persona sol·licitant.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta