2024-2025 Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS) Any 2024/25

Aquesta formació té com a objectiu fonamental facilitar coneixements teòrics i aplicacions pràctiques dels resultats actuals de la recerca científica en competències emocionals. A més d'aportar continguts, metodologies i tècniques relacionats amb les habilitats emocionals, contempla el món de les emocions i la racionalitat des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, que complementa la part pràctica relativa a les destreses emocionals amb les aportacions de diversos corrents i enfocaments facilitadors del desenvolupament del potencial humà com són la programació neurolingüística, el coaching, el mindfulness, el focusing i la consciència corporal, entre altres.

La formació articula distintes aportacions dels estudis de psicologia, neurociències, filosofia pràctica, psicologia de l'educació, sociologia i treball social, i pretén facilitar també que les persones interessades a transmetre els continguts tractats al curs, a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses necessàries per servir també amb el propi exemple com a model de referència.

Adreçat a

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social i la mediació.

A la comunitat educativa en general i als distints sectors de la societat sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats emocionals, a més dels professionals del món de l'empresa interessats a potenciar les seves capacitats i la qualitat de les relacions i dels recursos humans.

També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per conèixer els continguts i les tècniques del curs; especialment mares i pares que vulguin desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu amb els fills.

Estructura

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta