2024-2025 Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2024/25

El curs d'Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management) és un títol propi de postgrau de la UIB 30 crèdits europeus (ECTS) que ofereix una formació específica i exhaustiva en el camp de la direcció de projectes.

El contingut del curs està adaptat de la darrera Guia del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), un dels estàndards més utilitzats tant a nivell nacional com internacional en el camps de la gestió de projectes.

El perfil professional capaç de realitzar actuacions en totes les àrees de gestió d'un projecte és el Cap de projecte/Project Manager. La figura de Project Manager és cada vegada més demandada en múltiples sectors del món laboral i els seus coneixements son claus per l'èxit d'un projecte.

El Project Manager ha d'estar preparat per aportar solucions als problemes que puguin sorgir i per manejar les possibles desviacions. Ha de ser el professional que integri, coordini i alieni a tots el participants cap a l'objectiu comú: l'èxit del projecte.

Adreçat a

El curs està dirigit a qualsevol professional que desitgi orientar la seva carrera professional cap a la gestió de projectes. Que vulgui adquirir coneixements, competències i habilitats en el camp de la gestió de projectes, independentment del sector laboral en el que es trobi desenvolupant la seva labor i del tipus de companyia en la que faci feina: empresa privada, organisme públic o fundació. El curs està especialment dissenyat per a persones que desitgin professionalitzar la gestió de projectes, independentment de la metodologia de feina seguida a cada organització.

El curs pot ser de l'interès de professionals de qualsevol branca de coneixement: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.

El curs ofereix els coneixements necessaris per gestionar projectes tant d'àmbit nacional com internacional i de qualsevol sector: productiu, industrial, social o serveis, entre d’altres.

Aquest curs pretén donar resposta tant a la demanda de reciclatge dels professionals en actiu, com a la necessitat d’ampliar els coneixements dels recent titulats en temes de direcció de projectes ja que, tradicionalment, aquest tipus de continguts, no s’han impartit a les titulacions universitàries.

  • Cap de projectes.
  • Director de projectes.
  • Director de la oficina de gestió de projectes.
  • Director de programes de projectes.
  • Director de portafolis de projectes.
  • Responsable de Qualitat.
  • Consultor de projectes.
  • Auditor de projectes.
  • Gerent, director.
Matrícula reduïda fins al 31 d'agost!

Si formalitzes la matrícula abans de l'1 de setembre, tindrás un descompte de 200€!

Per què cal triar aquest postgrau?

La demanda de professionals especialitzats en la direcció de projectes ha augmentat notablement els darrers anys. Els serveis d'aquests professionals són requerits per molts de sectors. A més, posseir la certificació PMP® es tradueix en un increment important del sou. Segons el Project Management Salary Survey Eleventh Edition (2020) del PMI, a Espanya, un professional certificat PMP® guanya un 14 per cent més de mitjana que un que no posseeix la certificació, mentre que, de mitjana al món, aquest increment és d'un 22 per cent.

Les empreses del nostre entorn coneixen la qualitat del curs, valoren la formació i l'especialització en direcció de projectes, i ens demanen alumnes que hagin fet aquesta formació. Hi ha més demanda de caps de projecte ben formats que oferta. A la UIB, mantenim una bossa d'especialistes que integra tots els nostres exalumnes, als quals els fem arribar les ofertes de feina que ens envien les empreses.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta