2023-2024 Introducció a la seqüenciació amb Nanopore: fonaments i anàlisis

La seqüenciació de tercera generació a través de nanoporus permet obtenir seqüències d'ADN de milers de parells de bases sense amplificar-les prèviament, la qual cosa té gran potencial per a diverses aplicacions de Genètica Molecular. Quins avantatges ofereix? Com podem aprofitar-les? Quines són les necessitats d'un grup investigador per implementar-les? Com hem de bregar amb els errors en la seqüenciació? En aquest curs, oferirem una visió general de la seqüenciació amb Nanopore, amb èmfasi en l’aplicació d’aquesta tecnologia en l’estudi d’assemblatge de genomes, seqüenciació de zones concretes amb enriquiment en laboratori i informàtic, estudis d’amplicons i altres possibilitats com seqüenciació directa d’ARN o detecció de canvis epigenètics.  El curs inclou xerrades teòriques, demostracions de laboratori de com preparar llibreries i carregar cel·les de flux (flow cell) per a seqüenciació, així com també com utilitzar les diverses eines bioinformàtiques per fer servir les dades generades per Nanopore.

Adreçat a

Estudiants de postgrau i investigadors

Carta de motivació

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

Aquest document el pot pujar  directament a l'aplicatiu de matrícula d'UIBTalent, o bé lliurar-lo a través de correu electrònic a uibtalent@fueib.org

Criteris d'admissió

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles es realitzarà l'admissió de l'alumnat a partir de la carta de motivació que presentin a la preinscripció i es valorarà:

- Motivació per fer el curs.
- Aplicabilitat en el seu projecte de recerca immediat o en el futur.

Finalment s'aplicarà el criteri de data i hora d'inscripció fins el mateix dia d'inici del curs.

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent