Curs Francès nivell A1

Preus i condicions

  • Matrícula general: 320 euros
  • Membres del PAS, PDI i estudiants de la UIB: 225 euros

El pagament es podrà fer en línia amb targeta o mitjançant ingrés amb document bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi a un nombre mínim d'alumnes. Només en aquest cas es tornarà l'import de la matrícula abonat.

Curs, Educació, Presencial