Curs d’Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Objectius

  • Desenvolupar la capacitat per analitzar la realitat des d'una perspectiva crítica, incorporant l'enfocament de gènere.
  • Identificar diferències, problemes i necessitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en diversos contextos d'aplicació.
  • Desenvolupar la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i violència de gènere.
  • Conèixer i aplicar els conceptes claus relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i TICs.
  • Conèixer i manejar adequadament els principals canals de informació en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.
  • Conèixer i manejar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) relatives a l’àmbit d’estudi i desenvolupament professional.
  • Capacitat per treballar i pensar de forma creativa i autònoma, i desenvolupar noves idees, conceptes i treballs.
  • Desenvolupar un compromís ètic i social, mostrant sensibilitat cap els problemes de les persones i les comunitats.
  • Ser capaç de contribuir al coneixement i al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d’accessibilitat universal i disseny per a tots i foment de la cultura i la pau.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, UIBTalent
Matrícula oberta