2023-2024 Dret Civil Balear 2023/24

Pròxima edició curs 2024/25! previst inici, gener 2025, deixa les teves dades i t'informarem en obrir la matrícula.

Aquest curs proporcionarà als participants una sòlida base acadèmica sobre la formació i l'actualitat del Dret Civil Balear, seguint una metodologia en línia que privilegia la comoditat personal dels participants i aposta per un estudi a partir de la reflexió, el comentari i la resolució de casos teòrics-pràctics a partir del maneig del material facilitat.

El curs es realitza en la modalitat a distància i té una temporització per unitats temàtiques amb una duració global d'un semestre.

Cada unitat és avaluada amb la realització d'activitats o proves online en el cas que l'estudiant vulgui obtenir un certificat d'aprofitament del curs.

Adreçat a

Llicenciats o graduats en Dret o en Ciències polítiques que vulguin aproximar-se al Dret civil balear o vulguin reciclar els seus coneixements sobre Dret civil balear.

Idioma

L'edició es preveu bilingüe en la forma següent:

L'idioma vehicular del curs (comunicacions en qualsevol format de la professora) serà el castellà.

Els materials d'estudi del curs s'oferiran, en tot cas, en castellà i, en gran part, també en català, permetent així, estudiar i participar en la llengua que es vulgui.

El material proporcionat (sentències, documents ... etc.) s'utilitzaran sempre en la llengua en què hagin estat escrits (castellà o català).

Programa Dret Civil Balear 2023/24

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, A distància, Curs, Educació, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, UIBTalent