Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS). EDICIÓ MALLORCA 2023/24

Avaluació

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal assistir al 80 per cent de les sessions presencials.

L'avaluació consistirà en:

1. Comprovació de l'assistència i participació a les classes.
2. Anàlisi de les aportacions de cada alumne sobre l'aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.
3. Realització de les pràctiques i els treballs proposats.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran tant castellà com català.

Quines sortides professionals tindré?

L'adquisició de coneixements teòrics i pràctics en competències emocionals facilita la millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l'orientació i l'assessorament per a la formació emocional intel·ligent, l'afrontament constructiu de problemes i dificultats, la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament constructiu de conflictes.

Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals als quals està destinada aquesta formació, i es potencien les competències curriculars relacionades amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut, l'empresa i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

Expert Universitari, Presencial
Matrícula oberta