Curs de Llengua de Signes Espanyola A1

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Certificats

Aquest curs ve avalat i co-organitzat per la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB), amb la qual la UIB té un conveni de col·laboració (Conveni 3627 de 4 de desembre de 2018).

La superació del curs implica l'obtenció del certificat A1 de Llengua de Signes Espanyola que expedeix la FSIB, reconegut per la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent