Curs d’Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

Titulacions

Curs d'Actualització Universitària en Salut, conciliació i noves tecnologies com àmbits socials d'aplicació de la perspectiva de gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS). Per a alumnes amb titulació universitària reglada.

Diploma Universitari de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS). Per a alumnes amb accés a la universitat.

Diploma de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS). Per a alumnes sense accés a la universitat.

A distància, A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Igualtat, UIBTalent