2022-2023 Curs d’Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

La igualtat és cosa de tots!

Actualitza la teva formació i adquiriràs pautes i coneixements per aplicar aspectes i mesures a favor de la igualtat entre dones i homes, un dret contemplat per la legislació vigent en la Llei Orgànica 3/2007.

Amb aquesta titulació, actualitzaràs les teves competències professionals d'acord amb el deure de formació permanent i actualització de coneixements i, al mateix temps, guanyaràs opcions a l'hora de participar en processos de promoció laboral dins del teu sector professional.

Millora els teus coneixements i suma't a la igualtat!

Itinerari

Aquest curs, juntament amb el Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS), formen part de  l'Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació en els Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS).

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, A distància, Curs, Educació, Igualtat, UIBTalent